www.juf-hannah.nl
werkbladen leerspelletjes onderwijs & ICT extraatjes contactdomino's

knijpkaarten

kwartet / triotet

ladderspel

loco's

memories<


> Ladderspel

Dit spel is gebaseerd op het "snakes and ladders"-spel. Het is geschikt voor twee tot vier personen.
Je hebt nodig:
* het spelbord (speluitleg staat op de tweede pagina)
* opdrachtkaartjes (zelf maken of gebruik de kaartjes hieronder)
* pionnen
* dobbelsteen

> Woordkaartjes

Als je de woordkaartjes gebruikt, is het de bedoeling dat één leerling het woord voorleest. Het kind dat aan de beurt is, schrijft het woord foutloos op. Als het kind toch een foutje maakt, mag hij niet met de ladder naar boven. Als het kind met de ladder naar beneden kan, moet hij terug naar beneden.
De nummers verwijzen naar de spellingscategoriën van Taal Actief.

(16) aai ooi oei (29) ng (50, 51) c als k of s
(17) ieuw uw (30) ing (70) -d of -d-
(18) v- (33) stomme e (72) open lettergreep
(23) sch (34) be- en (35) ge- (77) dubbele medeklinker
(23) schr- en (24) cht (36) ver- en (37) ont- (82) -z- en (83)-v-
(25) ei (38) th en (44) 's (vooraan) (82, 83) met ev. en mv.
(26) ij (40) -ig e of ee 1 / e of ee 2
(27) au (41) i als ie a of aa, o of oo, u of uu
(28) ou (42) -heid en (49) tie d of t
voltooid deelwoord

Tip: Voor leerlingen die veel moeite hebben met spelling, kun je de spellingsmoeilijkheid onderstrepen.

> Rekenkaartjes

optellen aftrekken overig
optellen tot 30 aftrekken tot 30 gewichten en maten
optellen tot 100 ~ 1 aftrekken tot 100 ~ 1 kommagetallen
optellen tot 100 ~ 2 aftrekken tot 100 ~ 2 procenten
     
vermenigvuldigen + - x : door elkaar breuken
tafels handig rekenen breuk -> kommagetal
www.juf-hannah.nl